search webhostvn.com

Đăng ký Email theo tên miền

Email theo tên miền hay còn gọi là Email Doanh Nghiệp là dịch vụ lưu trữ email gắn với tên miền của bạn, chẳng hạn email theo tên miền của WebHostVN sẽ là "...@webhostvn.com". Khách hàng của bạn khi check email luôn cảm nhận doanh nghiệp sử dụng email theo tên miền có độ tin cậy, nghiêm túc hơn các dạng email miễn phí.

Bảng giá dịch vụ Email theo tên miền

Bạn cần tư vấn, hãy chat ngay?
CTA on WebHostVN