search webhostvn.com

Dịch vụ tối ưu website WordPress

Các công cụ tìm kiếm (như Google) luôn ưu tiên hiển thị các website có tốc độ tải trang nhanh. Nếu bạn muốn cải thiện vị trí website trên các công cụ tìm kiếm, việc đầu tiên cần làm là cải thiện tốc độ tải trang. Một số nghiên cứu cho thấy tốc độ tải trang web nhiều hơn 3 giây là một trong những nguyên nhân dẫn đến khoảng 60% khách truy cập thoát trang. Đây chính là lý do WebHostVN ra mắt dịch vụ "Tối ưu Website WordPress" nhằm giúp website của bạn tăng tốc.
Bạn cần tư vấn, hãy chat ngay?
CTA on WebHostVN